Boxtel Ontspant bestaat in 2016 vijf jaar

Boxtel Ontspant bestaat in 2016 vijf jaar!!

In mei 2011 besluiten Martijn van Geloof en Jasper Manders een fotogroep op te richten en hun hobby te delen met anderen om zo het fotograferen naar een hoger niveau te brengen.

De oprichters maken nu geen deel meer uit van de club, en het huidige bestuur is bezig om samen met de leden het vuurtje brandend te houden en de maandelijkse bijeenkomst zo leuk en interessant mogelijk te maken. Zo is er de foto beoordeling, die de leden de mogelijkheid biedt om elkaars maandfoto te bekijken en daar een objectieve (en soms ook subjectieve) mening over te geven. Waarvan de fotograaf bepaalt of hij de input nuttig vindt.De programma commissie maakt een jaarprogramma met diverse onderwerpen, vaak gerelateerd aan de maandopdracht, waar dan extra informatie gegeven wordt om zo kennis op te doen van je camera instellingen en de effecten daarvan die je voor de maandopdracht goed kunt gebruiken.

I.v.m. de aankomende tentoonstelling zijn de activiteiten dit najaar gericht op het thema en inhoud van deze.

gelukkig zijn wij de laatste jaren een stabiele en ondernemende club met 13 leden die momenteel bezig zijn met de voorbereiding van hun eerste expositie. De expositie moet een idee geven waar Boxtel-Ontspant zoal mee bezig is, en om de fotografische interesse van de leden te laten zien. Ieder lid krijgt een plek om zijn/haar mooiste werk te laten zien aan het publiek. Sinds een tijdje zijn er een aantal leden bezig met het maken van de expositie panelen en de praktische voorbereidingen van de expo, er is een tentoonstelling-commissie gevormd om een draaiboek/tijdpad te maken en ideeën uit te werken.

Natuurlijk hopen we op de nodige aandacht voor de tentoonstelling en proberen daarmee wat meer bekendheid te krijgen en amateur fotografen te motiveren lid te worden van onze club.

De tentoonstelling wordt gehouden op 18/19 maart 2017 in de Walnoot.

Op deze site kunt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes.