Mindmapping met Govert Kagenaar

Het was een gezellige en leerzame avond voor de leden met als onderwerp o.a. het ontwikkelen van je creatieve vaardigheden door middel van mindmappen .

Ook al probeerde Govert zich allerminst te gedragen als een schoolmeester, kwam er toch een zweem van herkenning toen de papiervellen en kleurtjes op tafel  kwamen en was het vrij stil tijdens het maken van een persoonlijke mindmap en werd er niet gevochten om de kleurstiften.

Ook heeft Govert vanuit zijn ervaring als fotograaf feedback gegeven tijdens het beoordelen van de maandfoto wat weer een andere kijk gaf op onze beoordelingsmethode.  De programmacommissie zal  door Govert aangedragen ideeën trachten in te passen in het programma v.w.b. de foto opdrachten.

Kortom een avond die voor herhaling vatbaar is.